Echtscheiding aanvragen, alle informatie over scheiden

Echtscheiding aanvragen

echtscheiding aanvragenEchtscheiding is een pijnlijke zaak. U kunt niet meer verder met de partner, waarmee u mogelijk al tientallen jaren samen een huis deelt. Scheiding is een hectische situatie. Sommige personen kunnen nog met hun partner door een deur, waardoor de echtscheiding gezamenlijk kan worden aangevraagd, terwijl anderen elkaar niet meer aan kunnen kijken, waardoor de echtscheiding niet gezamenlijk kan worden aangevraagd. Een echtscheiding is vaak ook ingewikkeld. Echtscheiding-aanvragen.com verstrekt (juridische) informatie over de echtscheiding en bijbehorende onderwerpen, als alimentatie, het ouderschapsplan en de omgangsregeling.

Echtscheiding juridisch

Als u van uw partner wilt scheiden dan krijgt u te maken met allerlei juridische zaken. Zo moet u naar de rechter stappen en aantonen dat aan de wettelijke voorwaarden voor scheiding is voldaan. Ook moeten afspraken worden gemaakt over wat er gebeurt met de kinderen en of er alimentatie moet worden betaald. En als er alimentatie moet worden betaald, moet dat dan alleen partneralimentatie zijn of ook kinderalimentatie? Als u minderjarige kinderen heeft moet een ouderschapsplan worden opgesteld, waarin onder andere een omgangsregeling wordt opgenomen. Het kan ook voorkomen dat u juist alimentatie wil ontvangen van uw echtgenoot.  Natuurlijk moet ook worden onderhandeld hoe hoog het alimentatie bedrag moet worden. Ook moeten bezittingen worden verdeeld. Op Echtscheiding-aanvragen.com worden alle vragen die u omtrent echtscheiding kan hebben beantwoord.

Echtscheiding voorwaarden

Om te kunnen scheiden moet eigenlijk maar één voorwaarde worden voldaan. In het verzoekschrift van de echtscheiding moet worden vermeld dat er een 'duurzame ontwrichting van het huwelijk heeft plaatsgevonden'. Meer dan dat is niet vereist voor een succesvolle echtscheiding. Een duurzame ontwrichting betekent dat u blijvend niet verder wilt of kunt met uw partner. U  hoeft niet te motiveren waarom uw huwelijk blijvend is stukgelopen en het is niet relevant hoe lang u getrouwd bent geweest.

Verweerschrift echtgenoot echtscheiding

Uw partner zou in een verweerschrift kunnen ontkennen dat het huwelijk tussen u en uw partner duurzaam is ontwricht. Wat als uw partner ontkent dat sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk? Hoe kunt u dan scheiden? Indien de duurzame ontwrichting van het huwelijk wordt ontkend, dan zal u feiten moeten aanleveren die uw stelling dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, kunnen staven. U moet dan dus wel motiveren waarom het huwelijk blijvend niet meer mogelijk is. U moet aantonen dat voortzetting van het huwelijk ondragelijk is geworden en dat er geen uitzicht op herstel van de huwelijksverhoudingen mogelijk is.

Juridische procedure echtscheiding

Naast het feit dat in een verzoekschrift moet worden aangetoond dat het huwelijk duurzaam is ontwricht moet ook een juridische procedure worden gevolgd. De procedure verschilt afhankelijk van het feit of u samen een scheiding aanvraagt of dat u of uw partner dit zelf doet. U moet een advocaat die gespecialiseerd is in echtscheidingen in de arm nemen. Als de echtscheidingsprocedure is afgerond wordt de echtscheiding in de registers van de gemeente ingeschreven.

Echtscheiding mediation

Als u goedkoop wil scheiden kan het voordelig zijn om een echtscheiding mediator in te schakelen voor echtscheiding mediation. De echtscheiding mediator zorgt voor echtscheiding bemiddeling tussen de echtgenoten, waardoor u zelf oplossingen voor de verschillende problemen die bij de echtscheiding spelen kunt vinden.