Achterstand betaling alimentatie: LBIO inschakelen

Als u recht heeft op alimentatie, maar uw partner weigert te betalen, dan kunt u als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan gebruik maken van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) om het nog te ontvangen alimentatiebedrag te vorderen van uw ex-partner. Naast het LBIO kunt u ook een advocaat of een deurwaarder inschakelen, al zal dit ingewikkelder en kostbaarder kunnen zijn, omdat deze in tegenstelling tot het LBIO u wel geld kosten.

Voorwaarden inschakeling LBIO

Als u het LBIO wil inschakelen bij een betalingsachterstand van de alimentatie waarop u recht heeft moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden voor hulp van het LBIO zijn als volgt:

  • Het alimentatiebedrag moet door de rechter zijn vastgesteld
  • De betalingsachterstand van de alimentatie moet minimaal één maand zijn. Onder alimentatie achterstand wordt verstaan dat de alimentatie niet wordt betaald of dat een te laag bedrag wordt betaald.
  • De betalingsachterstand moet op het moment dat u het LBIO inschakelt niet ouder zijn dan zes maanden. 
  • De betalingsachterstand moet minimaal een bedrag van €10 bedragen.
  • U moet wel de tot alimentatie verplichte ex-echtgenoot op de hoogte hebben gesteld van het rekeningnummer waarop de alimentatie kan worden overgeschreven.

Uitzonderingen inschakeling LBIO

Het LBIO kan onder bepaalde omstandigheden u niet volledig bijstaan in het geval dat er alimentatie achterstand is. Zo kan de alimentatie niet (in zijn geheel) worden geïnd als:

  • het woonadres van de alimentatieplichtige niet bekend is bij het LBIO en dit adres niet kan worden achterhaald
  • andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst of bijvoorbeeld de bank in het geval van een hypotheek voorrang hebben om betaling van de alimentatieplichtige te verkrijgen.
  • de alimentatieplichtige niet voldoende of geen inkomsten of bezittingen heeft

Wat doet het LBIO?

Het LBIO gaat als volgt te werk. Als uw ex-partner weigert alimentatie te betalen kan het LBIO beslag laten leggen op het salaris van de weigerende partner, maar ook bijvoorbeeld op roerende of onroerende goederen die de ex-partner in zijn of haar bezit heeft. De kosten die hierbij worden gemaakt moeten door de alimentatieplichtige worden betaald.

Inschakeling van het LBIO is gratis

Als u het LBIO inschakelt kost dit u niets. De dienstverlening is geheel gratis. De alimentatieplichtige moet echter wel een bedrag aan het LBIO betalen in de vorm van de zogenaamde opslagkosten.