Alimentatie aanvragen

Wat is alimentatie?

Alimentatie is de verplichting van één van de partners om de andere partner financieel bij te staan, nadat de partners zijn gescheiden. Dit heet partneralimentatie. Naast partneralimentatie is er ook kinderalimentatie. Ouders moeten in de kosten van het levensonderhoud en studie van hun kinderen voorzien. Bij echtscheiding moeten afspraken worden gemaakt over alimentatie in het geval dat niet kan worden voorzien in het levensonderhoud van een van de partners of in het geval dat niet in het levensonderhoud van de kinderen kan worden voorzien. Als beide partners er samen niet uitkomen, dan kan de rechter ingrijpen, door een alimentatieregeling vast te stellen. Bij beide vormen van alimentatie zijn deels verschillende voorwaarden van toepassing, waardoor beide vormen van alimentatie apart worden behandeld op Echtscheiding-aanvragen.com. Op deze pagina wordt een korte typering gegeven van beide vormen van alimentatie. Voor meer gedetailleerde informatie over partneralimentatie kunt u hier terecht; voor kinderalimentatie kunt u dat hier.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is alimentatie die aan een ex-partner wordt betaald, omdat deze niet (geheel) in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien, nadat de partners zijn gescheiden. Ondanks het feit dat vrouwen steeds meer geëmancipeerd raken en ook vaak fulltime werken, is het vaak de vrouw die alimentatie zal ontvangen. Partneralimentatie kan door de partners worden afgesproken bij een echtscheiding, maar als dat niet lukt kan de rechter de alimentatie vaststellen. De rechter onderzoekt of aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • Heeft de echtgenoot niet voldoende inkomsten voor zijn of haar levensonderhoud?
  • Kan de echtgenoot deze inkomsten niet in redelijkheid verwerven? Als deze voorwaarde niet zou bestaan, zou een echtgenoot na een echtscheiding kunnen stoppen met werken of ervoor kunnen kiezen om niet te gaan werken, om zo een financiële bijdrage van de andere echtgenoot te ontvangen, hetgeen een ongewenste situatie oplevert.

De rechter zal verder kijken naar behoefte, draagkracht en andere, ook niet-financiële omstandigheden. Meer informatie over partneralimentatie lees je hier.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is alimentatie die moet worden betaald om te voorzien in de kosten van het (levens)onderhoud en de studie van de kinderen van de ouders. Na de scheiding moeten beide echtgenoten naar draagkracht meebetalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen. Dit betekent dat een echtgenoot die over meer financiële middelen beschikt dan zijn of haar partner, een hoger kinderalimentatie bedrag zal moeten betalen. De afspraken over kinderalimentatie moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan. Net zoals bij partneralimentatie kunnen de afspraken over alimentatie op vrijwillige basis door beide echtgenoten worden gemaakt, maar kan ook de rechter een alimentatieregeling vaststellen in het geval dat beide ouders het niet eens kunnen worden over de alimentatie. Meer informatie over kinderalimentatievindt u hier.

Achterstand van betaling alimentatie

Het kan voorkomen dat de alimentatieplichtige ex-echtgenoot weigert om alimentatie te betalen. U kunt dan een deurwaarder inschakelen of een advocaat, maar u kunt ook gebruik maken van het LBIO, dat geheel gratis is.

Onderwerpen alimentatie aanvragen