Alimentatie nieuwe partner

Als een twee mensen scheiden kan het altijd voorkomen dat beide ex-echtgenoten nieuwe partners vinden. Ten tijde van de vaststelling van de partneralimentatie, gedurende de echtscheiding procedure zal dit vaak nog niet zijn gebeurd. Wat gebeurt er met de alimentatie in het geval dat de ex-echtgenoten nieuwe relaties krijgen? Dit is afhankelijk van wie een nieuwe partner krijgt. Als de alimentatiegerechtigde een nieuwe partner vindt zal de alimentatie kunnen worden verlaagd of zelfs worden gestopt. Vindt de alimentatieplichtige ex-echtgenoot een nieuwe partner, dan kan het tegenovergestelde plaatsvinden. Hieronder wordt ingegaan op beide scenarios.

Partneralimentatie nieuwe partner alimentatiegerechtigde

Wat gebeurt er als de ex-echtgenoot die recht heeft op alimentatie hertrouwt of een nieuwe vriend(in) krijgt? Moet er dan nog partneralimentatie worden betaald of is dat niet meer het geval? In het geval dat de ex-echtgenoot die recht heeft op alimentatie opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan kan via de rechter worden bewerkstelligt dat het alimentatiebedrag wordt verlaagd of de alimentatie geheel wordt stopgezet. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of slechts het alimentatiebedrag wordt verlaagd of tot gehele stopzetting wordt overgegaan.

Partneralimentatie nieuwe partner alimentatieplichtige

Het kan zijn dat de alimentatieplichtige partner een nieuwe partner vindt. In het geval dat de alimentatieplichtige een nieuwe partner vindt kan dit gevolgen hebben voor de draagkracht van de alimentatieplichtige ex-echtgenoot. Zo wordt als de nieuwe partner een eigen inkomen verwerft de lagere bijstandsnorm gehanteerd die geldt voor samenwonende personen. Hiernaast gaat men er vanuit dat de woonlasten van de alimentatieplichtige worden gehalveerd, zelfs als de nieuwe partner geen inkomen heeft, maar wel zou kunnen werken. Doordat de draagkracht hoger wordt met een nieuwe partner kan tevens de alimentatie worden verhoogd. Het is echter mogelijk dat, indien wordt vastgesteld dat de nieuwe partner geen inkomen verwerft, er niet wordt overgegaan tot halvering van de woonlasten.

Meer informatie over alimentatie

Bij een echtscheiding komt het onderwerp alimentatie al gauw naar boven. Bent u opzoek naar meer informatie over alimentatie in het algemeen of bent u op zoek naar meer specifieke informatie bijvoorbeeld over partneralimentatie of kinderalimentatie? Voor alimentatie in het algemeen kunt u hier terecht, voor partneralimentatie klikt u hier en voor kinderalimentatie klikt u hier