Co-ouderschap alimentatie en co-ouderschap kinderbijslag

Co-ouderschap heeft gevolgen voor alimentatie en kinderbijslag

Het co-ouderschap heeft enkele gevolgen voor alimentatie en kinderbijslag. Het co-ouderschap heeft gevolgen voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. Als ouders gaan scheiden en een co-ouderschap aangaan, dan kiezen ze ervoor om de opvoeding, verzorging en de kosten van hun kinderen zoveel mogelijk gelijk te verdelen tussen de ouders.

Co-ouderschap kinderalimentatie

In principe is kinderalimentatie niet nodig bij een co-ouderschap. Beide ouders spreken namelijk af dat ze beide even veel voor hun kinderen gaan zorgen, beide de opvoeding dragen en beide de kosten evenredig delen. Omdat er dus al afspraken over de kosten worden gemaakt en de ouders dus zelf alles al regelen is kinderalimentatie dan niet nodig. Mochten de ouders het niet over de kostenverdeling voor de kinderen eens kunnen worden, dan kan de rechter nog bepalen dat kinderalimentatie moet worden betaald. Dit kan tevens gebeuren als er een verschil in inkomens tussen beide ouders bestaat of als de ouders meer bij de ene ouder verblijven dan bij de andere ouder of als de ene ouder hogere lasten voor het kind moet betalen dan de andere ouder.

Co-ouderschap partneralimentatie

Wat zijn de gevolgen van het aangaan van een co-ouderschap voor de partneralimentatie? In principe zal er bij een co-ouderschap geen partneralimentatie worden vastgesteld. De ouders hebben immers bij een co-ouderschap vaak ongeveer gelijke salarissen, waarmee ze de kosten van hun kind op gelijke wijzen verdelen. Partneralimentatie wordt slechts vastgesteld als er een grote discrepantie tussen de inkomens van de beide ouders bestaat. Er moet echter nog wel genoeg financiële ruimte over zijn voor de alimentatieplichtige ex-echtgenoot, om partneralimentatie te betalen. Kinderalimentatie gaat voor.

Co-ouderschap kinderbijslag

Bij een co-ouderschap wordt de kinderbijslag verdeeld tussen beide ouders. De kinderbijslag wordt in principe eerlijk verdeeld tussen de ouders die zijn gescheiden: beide ouders hebben recht op de helft van de kinderbijslag. Als er kinderalimentatie moet worden betaald, moet de kinderbijslag hierbij worden betrokken, omdat de kinderbijslag wordt verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de te betalen kinderalimentatie, indien van toepassing.