Echtscheiding en alimentatie - de cijfers

Hoe vaak wordt er jaarlijks gescheiden in Nederland? Is er een stijging in het aantal scheidingen waar te nemen of juist een daling? Bij hoeveel scheidingen zijn kinderen betrokken? Hoeveel alimentatie wordt er toegewezen? Hoe oud zijn partners als ze scheiden? Wanneer gaat men opnieuw samenwonen? Op deze pagina wordt weergegeven hoevaak bepaalde zaken die gerelateerd zijn aan echtscheiding voorkomen.

Hoe vaak wordt er in Nederland gescheiden?

Volgens het CBS hebben er in 2009 31.700 scheidingen plaatsgevonden. Dit is iets minder dan het jaar 2008, waar in totaal 32.900 echtscheidingen hebben plaatsgevonden. Het lijkt er dus op het eerste gezicht op dat minder mensen zijn gaan scheiden in 2009. Maar schijn bedriegt: in de eerste helft van 2010 lag het aantal uitgesproken echtscheidingen weer 8% hoger dan in 2009.

Kinderen en echtscheiding

Bij echtscheiding zijn steeds vaker kinderen betrokken. Volgens het CBS hadden in 2009 bijna zes op de tien echtgenoten die zijn gaan scheiden minderjarige kinderen. In 1994 was dit nog iets minder dan de helft van de paren. Naar verhouding hadden de paren die in 2009 uit elkaar gingen dus meer kinderen dan de paren die in 1994 uit elkaar gingen.

Kinderen en echtscheiding - cijfers

In 2009 waren er 33.300 kinderen betrokken bij een echtscheiding, waarbij in 22% van de gevallen het één kind betrof. Volgens een recent promotieonderzoek van de Universiteit Utrecht betreft het jaarlijks trouwens 50.000 kinderen. Het CBS stelt dat in iets meer dan een derde van de gevallen de scheidende ouders twee of meer kinderen hadden. Ongeveer 50% van de kinderen die bij de echtscheiding betrokken waren, waren op het moment van scheiden jonger dan 10 jaar oud.

Kinderalimentatie - hoe veel

In 2009 is in ongeveer 60% van de gevallen waar minderjarige kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding, kinderalimentatie toegewezen door de rechter. Dit betrof bij meer dan een kwart van de gevallen een maandelijks geldbedrag van €500 of hoger. Als er drie of meer kinderen bij een echtscheiding betrokken zijn, wordt in bijna 50% van de gevallen alimentatie vastgesteld van boven de €500.

Partneralimentatie - hoe veel

Bij partneralimentatie werd bij één op de zes echtscheidingen alimentatie aan de vrouw toegewezen in 2009. Het toegewezen bedrag bedroeg in ongeveer een op de drie gevallen een geldbedrag dat lager dan €400 lag, maar bij ruim een kwart van de scheidingen werd alimentatie toegewezen van meer dan €1200. Interessant is dat alimentatie van een vrouw aan een man eigenlijk nooit voorkomt. In 2009 werd slechts in 1% van de gevallen partneralimentatie aan de man toegewezen.

Leeftijd echtscheiding

Op welke leeftijd wordt meestal gescheiden? Volgens het CBS vinden echtscheidingen het meest plaats tussen echtgenoten tussen de 35 en de 59 jaar. In deze leeftijdscategorie scheidde in 2009 79,1% van de mannen en 74% van de mannen. In 2009 betrof het aantal mannen dat jonger dan 35 jaar was toen ze scheidden 14.3%. Het aantal mannen dat boven de 60 was toen werd gescheiden betrof 6.7%. Bij de vrouwen betrof het aantal scheidingen in de leeftijdscategorie onder de 35 21.5%, terwijl 4.4% van de vrouwen die in 2009 scheidden 60 jaar of ouder was.

Na de scheiding

Wat gebeurt er na de scheiding? Na de scheiding zijn het de mannen die het snelst weer samenwonen. Na vier jaar woont de helft van de gescheiden mannen weer samen, terwijl bij vrouwen het opnieuw samenwonen langer duurt. Bij vrouwen is na vier jaar ongeveer een derde opnieuw gaan samenwonen. De animo om in de toekomst weer samen te gaan wonen is bij vrouwen ook lager dan bij mannen. Van de vrouwen verwacht 40% alleen te blijven wonen. Vrouwen willen ook vaker een latrelatie aangaan dan mannen of gaan liever voorlopig geen relatie aan. Mannen willen graag weer snel samenwonen. De reden voor vrouwen om niet meteen een nieuwe relatie aan te willen gaan lijkt te liggen in het feit dat de kinderen veel vaker bij de vrouw dan bij de man gaan wonen, waardoor het lastiger wordt om een nieuwe partner te vinden. Ook zijn er vrouwen die samenwonen uitstellen tot de kinderen het huis uit zijn.