Echtscheiding en kinderen

Voor kinderen kan echtscheiding op veel manieren ingrijpende gevolgen hebben. Gedacht kan worden aan psychologische gevolgen voor het kind, maar ook dat kinderalimentatie moet worden geregeld, dat er een omgangsregeling moet worden vastgesteld of een co-ouderschap moet worden afgesproken. Hiernaast moet een ouderschapsplan worden opgesteld.

Psychologische gevolgen van echtscheiding voor de kinderen

Een echtscheiding kan een aantal psychologische gevolgen hebben voor de kinderen die bij de scheiding betrokken zijn. Kinderen zullen, zeker als ze nog relatief jong zijn, gauw geneigd zijn om zichzelf de schuld te geven van de echtscheiding, ook al heeft de echtscheiding natuurlijk niets met de kinderen te maken. Andere gevolgen voor de psychische gesteldheid van kinderen na een echtscheiding kunnen zijn dat de kinderen het idee hebben dat ze tussen ouders moeten kiezen. Als de ouders dan ook nog een slechte verstandsverhouding erop na houden, zal het al helemaal lastig worden voor kinderen om neutraal te blijven na een echtscheiding van hun ouders. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ene ouder de andere ouder, mede tegenover het kind, flink zwart maakt.

Ouders minder vaak zien echtscheiding

Een gevolg dat misschien onderschat wordt is dat kinderen hun ouders minder vaak zullen zien dan voor de echtscheiding. Ze wonen immers soms bij de vader en soms bij de moeder. Het zal moeilijk kunnen zijn voor kinderen om na de echtscheiding een goede band met beide ouders op te bouwen. Ook kan het voorkomen dat het kind, omdat het alleen in de weekenden bij zijn of haar vader langs kan komen, met de vader vooral ‘leuke dingen’ doet, zoals naar pretparken gaan, terwijl de minder leuke activiteiten, als een doktersbezoek vooral plaatsvinden tijdens het verblijf bij de moeder. Hierdoor kan bij het kind een vertekend beeld van de ouders ontstaan. De vader doet alles goed in de ogen van het kind, terwijl de moeder in een minder positief daglicht staat.

Kinderalimentatie

Een ander gevolg van echtscheiding voor kinderen is dat er in bepaalde gevallen kinderalimentatie moet worden betaald door de alimentatieplichtige ouder en dat het kind hier recht op heeft. Dit zal vaak de vader van het kind zijn. De kinderalimentatie stopt als het kind 21 jaar is geworden en dus in alle opzichten wettelijk volwassen is. Totdat het kind 18 jaar oud is moet de kinderalimentatie aan de niet alimentatieplichtige ouder worden betaald. Zodra het kind 18 is geworden, kan de kinderalimentatie direct aan het kind worden betaald.

Omgangsregeling

Na de scheiding moet een omgangsregeling worden vastgesteld, zodat het kind door beide ouders kan worden verzorgt en opgevoed, maar ook zodat beide ouders een voldoende hechte band met hun kind kunnen opbouwen. Een omgangsregeling met de kinderen na echtscheiding is een wettelijk recht en deze kan niet geheel worden gestopt. Wel kan een tijdelijke schorsing plaatsvinden. De omgangsregeling met kinderen bij echtscheiding is niet alleen voor de ouders van het kind. Anderen als grootouders kunnen ook een omgangsregeling met hun kleinkind krijgen, indien de ouders van het kind zijn gescheiden.

Co-ouderschap

In plaats van een omgangsregeling kunnen de ouders van de kinderen als ze gaan scheiden ook kiezen voor een zogenaamd co-ouderschap. In tegenstelling tot bij een omgangsregeling wordt bij een co-ouderschap de dagelijkse verzorging, kosten en opvoeding van het kind zoveel mogelijk gelijk verdeelt tussen de ouders die zijn gescheiden. Het co-ouderschap heeft gevolgen voor de kinderalimentatie: vaak zal kinderbijslag niet meer nodig zijn, omdat de ouders relatief gelijke inkomens hebben en beide even veel geld aan hun kinderen uitgeven. Co-ouderschap is niet wettelijk geregeld.

Ouderschapsplan

Als ouders gaan scheiden en ze hebben minderjarige kinderen, dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld. Als ouders niet getrouwd zijn, maar slechts samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben moet ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Het ouderschapsplan moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet worden vastgesteld hoe de opvoedingstaken en zorgtaken tussen de ouders worden verdeeld, maar ook hoe kosten worden verdeeld. De omgangsregeling of het co-ouderschap moeten ook in het ouderschapsplan worden opgenomen.