Echtscheiding mediation

Naast een echtscheiding advocaat is het ook mogelijk om een mediator in te huren om de echtscheiding te regelen, met behulp van mediation. Een echtscheiding mediator is een persoon die u helpt om allerlei zaken omtrent een echtscheiding te regelen, zoals bijvoorbeeld partneralimentatie, kinderalimentatie, omgangsregelingen en de verdeling van de spullen van de echtgenoten. 

Wat is echtscheiding mediaton?

Mediation is een manier om een conflict met de andere partij op te lossen, met hulp van een onafhankelijke derde, de mediator. De echtscheiding mediator zorgt voor echtscheiding bemiddeling tussen ex-echtgenoten. Het zijn echter de betrokken partijen zelf die het geschil oplossen. Zij werken actief mee en bepalen de oplossing. De echtscheiding mediator neemt zelf geen standpunt in en is geheel onpartijdig. Zoals gezegd zorgt de mediator slechts voor echtscheiding bemiddeling. Dit is een verschil met een echtscheiding advocaat, die in principe wel partijdig zal zijn en in principe niet voor bemiddeling tussen partijen zorgt. Hij behartigt slechts de belangen van zijn eigen cliënt. Bij een echtscheiding wordt vaak gebruik gemaakt van een echtscheiding mediator, omdat het gebruik van een echtscheiding mediator voordelig kan zijn. De voordelen worden later op deze pagina besproken. De echtscheiding mediator is gespecialiseerd in echtscheiding, waardoor hij precies weet wat voor afspraken gemaakt kunnen worden tussen de ex-echtgenoten.

Echtscheiding mediator alleen op vrijwillige basis

Een echtscheiding mediator kan alleen op vrijwillige basis worden ingeschakeld. Er is geen wettelijke plicht om bij echtscheiding een scheiding mediator in te schakelen. Mediation bij echtscheiding geschiedt geheel op vrijwillige basis ingeschakeld door partijen. Een echtscheiding advocaat moet echter wettelijk gezien wel worden ingeschakeld. Als u gaat scheiden moet er namelijk een verzoekschrift worden ingediend door een advocaat. Waarom zou u nog voor mediation kiezen, als u toch nog een advocaat moet inschakelen? Er zijn een aantal redenen te bedenken, waarom het inschakelen van een echtscheiding mediator voordelig voor u is.

  • De echtscheiding zal sneller verlopen dan in het geval dat u beide een advocaat inschakelt en een juridische procedure moet doorlopen.
  • Een echtscheiding mediator zorgt ervoor dat u goedkoop kunt scheiden. Als u het samen eens kunt worden over de te nemen maatregelen hoeft er geen extra juridische procedure te worden gestart en moet er maar één advocaat te worden ingeschakeld, die het gezamenlijke verzoekschrift voor u beiden opstelt. Zonder mediation zou u beiden een advocaat moeten inschakelen als u het niet met elkaar eens kunt worden, hetgeen voor een langere procedure en (veel) hogere kosten zal zorgen.
  • U zorgt beide voor de oplossingen en te treffen regelingen over partneralimentatie en kinderalimentatie, maar ook over zaken als omgangsregelingen en co ouderschap, waardoor het mogelijk is dat de afspraken beter bij u passen dan de afspraken die als het resultaat van een juridische procedure zouden zijn gemaakt.

Wanneer is het inschakelen van een echtscheiding mediator mogelijk?

Het inschakelen van een echtscheiding mediator is niet altijd mogelijk. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, wil mediation bij echtscheiding haalbaar zijn. Ten eerste moet u nog enigszins met uw echtgenoot kunnen opschieten. U moet namelijk samen aan een tafel kunnen zitten en tot zaken omtrent de echtscheiding kunnen regelen. Als één van de partijen geen echtscheiding mediator wil inschakelen, dan kan niet worden overgegaan tot mediation. Als u het beide eens bent dat u een mediator wil inschakelen, dan kunt u dit doen.

Hoe verloopt de echtscheiding mediation?

Als u een echtscheiding mediator inschakelt voor mediation, is de procedure meestal als volgt. Er is een beginfase, gevolgd door de mediation overeenkomst. Hierna volgt de mediationfase, de oplossingsfase en uiteindelijk de vaststellingsovereenkomst. Hieronder worden de verschillende fases beschreven die bij het inschakelen van een echtscheiding mediator moeten worden doorlopen.

Beginfase echtscheiding mediation

Eerst spreekt u met uw echtgenoot af dat u een mediator wil inschakelen om de echtscheiding te regelen. Vervolgens zoekt u een mediator en krijgt u een intakebijeenkomst. Het is verstandig om voor deze overeenkomst uzelf goed voor te bereiden, zodat u de mediator duidelijk kunt maken wat precies in het geding is en wat voor u zelf het belangrijkst is. U kunt ook van te voren proberen te bedenken hoe uw ex-echtgenoot tegen de zaken aankijkt. Tijdens het eerste gesprek maakt u kennis met de echtscheiding mediator en wordt de manier van werken van de mediator duidelijk gemaakt. Hiernaast kunt u beide uw kant van de echtscheiding vertellen aan de echtscheiding mediator.

Mediationovereenkomst

Na de beginfase wordt een mediationovereenkomst opgesteld. In de mediationovereenkomst zal de echtscheiding mediator bepaalde zaken vastleggen, zoals het hieronder te bespreken uurtarief, de geheimhouding en de vertrouwelijkheid van de mediation. Ook wordt vastgelegd wat het onderwerp van de mediation zal zijn. Hiernaast moeten de echtgenoten verklaren actief mee te werken aan oplossingen. Afsluitend wordt in de mediationovereenkomst opgenomen dat de mediator onpartijdig is en geen enkel belang bij de oplossing voor de bij de echtscheiding voorkomende problemen heeft.

Mediation fase

Nadat de mediationovereenkomst is vastgesteld, begint de mediation fase. Tijdens deze fase zal de echtscheiding mediator met u en uw ex-partner aan tafel gaan zitten om afspraken te maken over hoe de echtscheiding moet gaan verlopen. Meestal vinden de bijeenkomsten, net zoals het intakegesprek, bij de mediator plaats, zodat er sprake is van een neutraal terrein. Tijdens de mediation kunnen beide ex-echtgenoten hun wensen vertellen, zodat de echtscheiding mediator kan bemiddelen. Aan het eind van elke sessie geeft de echtscheiding mediator een samenvatting van de voortgang. Sommige echtscheiding mediators leggen alles schriftelijk vast, andere niet. Dit is echter niet verplicht.

Oplossingsfase echtscheiding mediation

Als de mediation fase is doorlopen, kan aan oplossingen worden gewerkt. De mediator weet wat beide partijen willen, zodat er afspraken over de echtscheiding kunnen worden gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst echtscheiding mediation

Als de mediation succesvol is verlopen, dan wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit is een overeenkomst waarin alle afspraken over de echtscheiding worden vastgelegd, zodat beide ex-echtgenoten zich hieraan moeten houden. U verklaart zich aan de overeenkomst te houden door deze te ondertekenen.

Kosten echtscheiding mediaton

Ondanks dat mediation gemiddeld €150 per uur kost, zijn er geen vaste regelingen voor het uurtarief van een echtscheiding mediator. De scheiding mediator stelt zelf zijn uurtarief vast en informeert u hierover, voordat u hem of haar inschakelt. Het uurtarief van de mediator wordt vervolgens opgenomen in de eerder besproken mediationovereenkomst, die wordt vastgesteld voordat de echtscheiding mediator u gaat begeleiden. In de mediationovereenkomst worden ook afspraken over de verdeling van de kosten van de mediation opgenomen. Het is verstandig om van te voren na te gaan welke werkzaamheden onder het uurtarief van de mediator vallen, zodat u later niet voor ongelukkige verrassingen komt te staan.

Toch opzoek naar een echtscheiding advocaat?

Voor informatie over echtscheiding advocaten kunt u hier terecht.