Echtscheiding in Nederland volgens de Sharia

Onder bepaalde omstandigheden zal de Nederlandse rechter Sharia wetgeving toepassen op een echtscheiding tussen twee personen in Nederland. Een voorbeeld: een echtpaar met de Saoedi-Arabische nationaliteit dient een echtscheidingsverzoek in bij de Nederlandse rechter. Als de rechter op grond van de  zogenaamde conflictregels bepaalt dat het Saoedi-Arabische recht moet worden toegepast, zal de Sharia worden toegepast op de echtscheiding in Nederland. De rechter zal dan proberen om de Saoedi-Arabische wetgeving op dezelfde wijze toe te passen als de Saoedi-Arabische rechter dit zal doen.

Verstoting

In het geval dat de man zijn vrouw wenst te verstoten ligt de zaak anders. In dat geval zal worden bepaald dat dit strijdig is met de Nederlandse wet, openbare orde of goede zeden. Bij een verstoting zal de vrouw namelijk doorgaans niet worden gehoord, hetgeen volgens de Nederlandse wet wel dient te gebeuren.

Langdurige afwezigheid

Volgens de Marokkaanse Sharia is langdurige afwezigheid een echtscheidingsgrond. Deze langdurige afwezigheid zal doorgaans bestaan als men een jaar afwezig is. De Rechtbank Den Haag heeft een echtscheidingsverzoek gehonoreerd van een vrouw die op grond van de voorgaande echtscheidingsgrond wilde scheiden, omdat haar man een gevangenisstraf van negen jaar moest uitzitten. Voor de afwezigheid was geen aanvaardbaar excuus volgens de rechter.

Bron: Rechtspraak.nl