Echtscheiding procedure door één partner

Welke juridische procedure moet u volgen bij echtscheiding? Dit hangt er vanaf of slechts één van de twee echtgenoten de scheiding aanvraagt of dat beide partners samen scheiden. De procedure voor echtscheiding die u op deze pagina leest is gericht op een echtscheidingsverzoek door één echtgenoot.

Verzoekschrift echtscheiding indienen met behulp van een advocaat

echtscheiding manDe eerste stap die u moet nemen als u wilt scheiden van uw echtgenoot is het inschakelen van een echtscheiding advocaat. Deze echtscheiding advocaat dient voor u een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarbij de advocaat de rechtbank verzoekt om echtscheiding uit te spreken.

Inhoud verzoekschrift echtscheiding

In het verzoekschrift voor de echtscheiding moeten een aantal zaken worden opgenomen. Zo moet worden gesteld dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Heeft u minderjarige kinderen, dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld, dat ook in het verzoekschrift voor echtscheiding moet worden vermeld. Dit ouderschapsplan bevat afspraken over de gevolgen van de echtscheiding voor de minderjarige kinderen. Ook kunnen afspraken over kinderalimentatie worden gemaakt in het verzoekschrift.

Verzoekschrift echtscheiding betekenen via deurwaarder

Het verzoekschrift van de echtscheiding moet aan de echtgenoot worden betekend, dat wil zeggen via een deurwaarder aan de echtgenoot bekend worden gemaakt. Deze bekendmaking van het verzoekschrift van de echtscheiding moet binnen veertien dagen plaatsvinden. Als u nog samenwoont met uw partner dan moet de bekendmaking door de deurwaarder bij voorkeur aan uw echtgenoot direct worden gedaan. Als dit niet lukt, dan wordt een afschrift van het verzoekschrift achtergelaten in een gesloten envelop en wordt een afschrift bij een ambtenaar van het openbaar ministerie achtergelaten, die bevordert dat het verzoekschrift de echtgenoot bereikt.

Verweerschrift echtscheiding

De andere echtgenoot kan zich tegen het verzoekschrift voor echtscheiding verweren met een verweerschrift. Hij of zij kan bijvoorbeeld stellen dat er geen sprake is van duurzame ontwrichting. Ook bij het indienen van een verweerschrift is het hebben van een advocaat verplicht. Er geldt een termijn voor het indienen van het verweerschrift tegen de echtscheiding. Deze termijn bedraagt ten minste zes weken.

Nevenvoorzieningen

Bij het verzoek om een echtscheiding kunt u ook middels uw advocaat een verzoekschrift indienen voor een zogenaamde nevenvoorziening indienen. Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat gerelateerd is aan de echtscheiding. De nevenvoorzieningen kunnen in het verzoekschrift voor echtscheiding worden verzocht, maar ook in een apart verzoekschrift of verweerschrift. Nevenvoorzieningen kunnen worden verzocht voor bijvoorbeeld:

Zitting bij de rechtbank

Vervolgens zal er een zitting bij de rechtbank plaatsvinden. Bij de zitting van de rechtbank volgt een mondelinge behandeling van de echtscheiding. U kan in persoon procederen, maar u kunt uzelf ook door een advocaat laten bijstaan bij de echtscheiding zitting. U kunt ook de advocaat de zitting laten doen als u zelf liever niet aanwezig bent. 

NB als de andere echtgenoot te laat is met het indienen van een verweerschrift, dan wordt de zaak niet ter terechtzitting behandeld, hetgeen nadelig zal zijn voor die echtgenoot. Wees dus op tijd met uw verweerschrift!

Toelichten eisen echtscheiding

Bij de zitting kunt u aan de hand van uw verzoekschrift uw wensen omtrent de echtscheiding nader toelichten. Bent u een verweerder en heeft u een verweerschrift ingediend, dan kunt u, of een eventuele andere belanghebbende uw zaak toelichten. De rechter moet ervoor zorgen dat iedereen aan het woord kan komen. Gebeurt dat niet, dan kan de uitspraak worden vernietigd en dus ongeldig worden verklaard. Er moet dan een nieuwe uitspraak voor de echtscheiding worden gewezen.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter over de scheiding, dan kan hoger beroep worden ingesteld. Het indienen van het hoger beroep tegen de echtscheidingsbeschikking moet binnen drie maanden na de dagtekening van de echtscheidingsbeschikking gebeuren. Tekent u niet op tijd hoger beroep aan, dan kan geen hoger beroep meer worden ingesteld tegen de echtscheiding.