Geen voorrang kinderalimentatie bij schuldsanering

De Hoge Raad heeft vandaag in het belang der wet bepaald dat het systematisch verhogen van het bij schuldsanering vrij te laten bedrag met een bedrag voor kinderalimentatie strijdig is met de schuldsaneringsregeling uit de Faillissementswet. Lees hier meer over kinderalimentatie.

Cassatie in het belang der wet

Cassatie in belang der wet houdt in dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad cassatie instelt over een bepaalde rechtsvraag. Het gaat dan niet om controle van de juiste toepassing van het recht in een bepaalde zaak, maar om de vorming van nieuw recht en om rechtseenheid. Cassatie in het belang der wet  heeft geen gevolgen voor de partijen die bij een zaak betrokken waren.

Kinderalimentatie

De zaak waar de Hoge Raad over besliste betrof een man op wie de schuldsaneringsregeling van toepassing was verklaard. Een schuldsaneringsregeling is een regeling die het mogelijk maakt om uitzichtloze schulden op te lossen. Voordat de schuldsanering was ingesteld, was de man gescheiden en moest hij aan zijn minderjarige kinderen kinderalimentatie betalen. Door de schuldsanering mocht de man beschikken over een door de rechter-commissaris vrij te laten bedrag. Dit bedrag bedraagt 90% van de bijstandsnorm. De man stelde vervolgens dat  hij hierdoor geen kinderalimentatie meer kon betalen.

Kinderalimentatie bedrag bovenop vrij te laten bedrag schuldsanering

De Werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak heeft in haar rapport 'Tremanormen', vanaf 1 juli 2010 alimentatierechters geadviseerd dat ze erop kunnen rekenen dat de rechter-commissaris het vrijgestelde bedrag met maximaal €136,- per maand zal verhogen, voor kinderalimentatie. In de onderhavige zaak heeft het Hof Arnhem het vrij te laten bedrag voor de man op wie de schuldsanering van toepassing was met €136 euro verhoogd, voor kinderalimentatie.

Hoge Raad

De Hoge Raad was het niet eens met een dergelijke systematische verhoging. Het zou in strijd zijn met de schuldsaneringsregeling als het vrij te laten bedrag systematisch zou worden verhoogd. Alleen in individuele gevallen mag de rechter-commissaris het vrij te laten bedrag met een bedrag voor kinderalimentatie verhogen, omdat de vordering tot betaling van de kinderalimentatie anders in feite voorrang krijgt boven andere vorderingen op de persoon op wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is. De rechter mag hier niet over beslissen, maar de wetgever kan dit wel doen. 

Bron: rechtspraak.nl