Gratis scheiden

Gratis scheiden? Scheiden kan een echtpaar veel geld kosten. Er zijn echter manieren waarop u gratis kunt scheiden. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kosten echtscheiding

Normaal kan een echtscheiding aardig wat geld kosten. Afhankelijk van of u met ruzie uit elkaar gaat moeten er een of twee advocaten worden betaald, die bij de rechtbank stukken moeten inleveren en het eens moeten worden over wie wat krijgt bij de scheiding. Ook als u samen uit elkaar gaat moet er minimaal een advocaat worden bekostigd, omdat het echtscheidingsverzoek wettelijk gezien door een advocaat bij de rechtbank moet worden ingediend.

Voorwaarden gratis scheiden

Wanneer kan je gratis scheiden? Gratis scheiden is alleen mogelijk als u aan een aantal voorwaarden voldoet via samengratisscheiden.nl. Er wordt gebruik gemaakt van de regeling van de overheid voor gefinancierde rechtsbijstand. Hiervoor gelden een aantal regels. Zo mag u niet te veel verdienen. Per persoon mag u niet meer verdienen dan €25.200 euro per persoon als alleenstaande zonder minderjarig kind of maximaal €35.600 per persoon als je samenwonend bent of  alleenstaand met een minderjarig kind. Daar komt bij dat uw vrijgestelde vermogen niet te hoog mag zijn. Per persoon mag dit €10.392 bedragen of €13.171 als u één of meer minderjarige kinderen heeft.

Samen scheiden

Om gratis te kunnen scheiden moet u nog enigszins met elkaar door een deur kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van mediation, om zo samen tot een goede regeling te komen. Een echtscheiding mediator is een onafhankelijke derde die tussen de twee ex-echtgenoten bemiddelt om zo tot een scheiding te komen waar beide personen het mee eens zijn.

Geen eigen bijdrage

Normaalgesproken moet er een eigen bijdrage en griffierecht worden betaald voor de gefinancierde rechtsbijstand. Deze bedragen worden echter door samengratisscheiden betaald.

Een van de partners verdient te veel

Indien een van de partners te veel verdient komt hij of zij niet in aanmerking voor de gefinancierde rechtsbijstand en gratis scheiding. Hij of zij zal een hoger bedrag moeten betalen voor de echtscheiding.