Omgangsregeling echtscheiding tussen kind en ouders of anderen

Omgangsregeling normaal niet nodig

Normaal gesproken hebben ouders geen omgangsregeling nodig. In een normale, gewenste situatie zien ouders en hun kind dagelijks en verzorgen beide ouders het kind. Er kunnen echter verschillende omstandigheden ontstaan, waardoor de omgang tussen een kind en zijn ouders of andere personen met wie het kind een hechte band heeft verstoord kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding of in geval partijen niet gehuwd waren het uit elkaar gaan van de ouders. Vaak zal er dan een omgangsregeling met het kind aangevraagd worden. De omgangsregeling wordt bij echtscheiding opgenomen in het ouderschapsplan. De rechter zal hierover moeten beslissen en daarvoor moeten kijken naar de belangen van de verzoeker en het kind. Als ouders uit elkaar gaan, kunnen ook andere personen dan de ouders een omgangsregeling wensen. Denk aan bijvoorbeeld stiefouders of grootouders. 

Omgangsregeling kind echtscheiding wettelijk recht

Er bestaat een wettelijk recht om een omgangsregeling met uw kinderen, indien u bijvoorbeeld een echtscheiding heeft gehad. Er zijn verschillende soorten relaties tussen een volwassene en een minderjarige mogelijk die voor een wettelijke omgangsregeling in aanmerking komen. Zo is er de omgang tussen een kind en zijn ouder, die wel of niet het gezag over het kind heeft en de omgang tussen het kind en iemand die niet zijn ouder is. Er bestaan verschillende vormen van omgangsregelingen tussen ouders en kind. Deze worden allen op echtscheiding-aanvragen.com behandeld. Ook wordt behandeld aan welke eisen een omgangsregeling  moet voldoen en welke instanties erbij betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. Hieronder vindt u een overzicht van de behandelde onderwerpen.