Omgangsregeling in geval van een gezamenlijk gezag

Als beide ouders het gezag over hun kind hebben moet een omgangsregeling worden vastgesteld voor het gezamenlijke gezag, als de ouders scheiden. Een omgangsregeling in het geval van gezamenlijk gezag is een van de omgangsregelingen die bestaan om ervoor te zorgen dat ouders of andere dan de ouders met de kinderen kunnen omgaan, ook na echtscheiding.

Wanneer gezamenlijk gezag?

Als ouders gaan scheiden, krijgen beide ouders in principe het gezamenlijke gezag over hun kinderen. Vroeger kon alleen het gezamenlijke gezag over de kinderen worden verkregen door een gezamenlijk verzoek door de rechter, indien dat verzoek werd toegewezen, maar nu is dat dus niet meer nodig.

Omgangsregeling kan niet worden ontzegd voor onbepaalde tijd

Een omgangsregeling tussen ouders die het gezamenlijk gezag over hun kind hebben en hun kinderen kan niet voor onbepaalde tijd worden ontzegd. Het recht op omgang met het kind maakt een wezenlijk deel uit van het gezag. Het is wel mogelijk dat het gezag wordt opgeschort in de zin van dat er tijdelijk geen omgang of contact tussen ouder en kind wordt toegestaan.

Gronden voor tijdelijke schorsing omgangsregeling

Een omgangsregeling kan op grond van een aantal redenen tijdelijk worden geschorst. Deze redenen zijn gelijk aan de redenen op grond waarvan een omgangsregeling voor de niet met gezag belaste ouder kan worden opgezegd. De omstandigheden voor schorsing zijn:

Andere omgangsregelingen

Er bestaan ook andere omgangsregelingen, bijvoorbeeld voor ouders die niet belast zijn met het ouderlijke gezag of voor anderen dan de ouders. Voor meer informatie over andere omgangsregelingen en de omgangsregeling in het algemeen kunt u hier terecht.