Omgangsregeling tussen kind en niet met gezag belaste ouder

Een van de verschillende omgangsregelingen die kan worden aangevraagd is de omgangsregeling tussen het kind en de niet met het gezag belaste ouder.  Een omgangsregeling als deze zal na echtscheiding niet vaak voorkomen, omdat na een echtscheiding de ouders in principe na scheiding van tafel en bed, echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed het ouderlijk gezag in principe gewoon voortduurt. Slechts indien uitdrukkelijk is verzocht dat één van de ouders het gezag krijgt is de omgangsregeling tussen kind en een niet met gezag belaste ouder van toepassing.

Juridische ouder

Het is voor een omgangsregeling relevant dat de ouders die niet met het ouderlijk gezag belast zijn de juridische ouders van het kind zijn. In het geval van de vrouw is dat de vrouw uit wie het kind is geboren, maar ook de vrouw die het kind heeft geadopteerd. Bij de man is het vaderschap iets ingewikkelder. Een man kan op vijf verschillende manieren de juridische vader van het kind zijn:

  • de man die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren is gehuwd
  • de man die het kind heeft erkend
  • de man wiens vaderschap is vastgesteld door de rechter
  • de man die het kind heeft geadopteerd

Omgangsregeling wanneer?

De omgangsregeling kan door de rechter worden vastgesteld op verzoek van beide juridische ouders, of op verzoek van één van de ouders, ten tijde van de echtscheiding. Ook is het mogelijk dat de rechter het recht op omgang ontzegt, al dan niet voor een bepaalde tijd. Er zijn vier mogelijkheden waarop de rechter de ontzegging van de omgangsregeling kan baseren. De rechter kan de omgangsregeling ontzeggen wanneer:

Andere omgangsregelingen

Voor informatie over andere echtscheiding omgangsregelingen kunt u hier terecht. Denk bijvoorbeeld aan een omgangsregeling in het geval dat de ouders het gezamenlijke gezag over het kind hebben of aan een omgangsregeling voor anderen dan de ouders.