Ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind is niet in staat tot omgang

Een omgangsregeling, die na bijvoorbeeld echtscheiding wordt vastgesteld, kan op verschillende gronden worden ontzegt. Eén van die gronden is dat de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat niet in staat is om omgang te hebben met zijn kind of kinderen.

Wanneer niet in staat tot omgang met het kind bij omgangsregeling echtscheiding?

Wanneer kan geen omgangsregeling worden vastgesteld? Er kan worden gedacht aan verschillende situaties, waarin een ouder of een persoon die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat niet geacht kan worden om met het kind om te gaan. 

  • De ouder of degene die in een persoonlijke betrekking tot het kind staat is verslaafd aan drugs of alcohol
  • De ouder werkt de omgangsregeling steeds tegen
  • Strafrechtelijk verleden ouder

Ouder niet in staat tot omgang wegens slechte verstandsverhouding ouders omgangsregelingstrafrechtelijk verleden vader

In een uitspraak uit 2007 wou een moeder niet dat er een omgangsregeling tussen haar kind en de vader kwam. Ze vreesde dat hij het kind zou ontvoeren en probeerde de vader uit haar leven te bannen. Hoewel de rechtbank de angst voor ontvoering niet reëel bevond, vond de Raad voor de Kinderbescherming dat de vader ongeschikt was tot omgang met zijn kind, aangezien hij een strafrechtelijk verleden had. Een omgangsregeling werd niet in het belang van het kind gevonden.

Ouder niet in staat tot omgangsregeling wegens verslaving vader

Een ander voorbeeld is dat het recht op een omgangsregeling met zijn vier kinderen werd geschorst voor de vader die verslaafd was aan harddrugs. Doordat de man al jarenlang verslaafd was en hij onberekenbaar is ten tijde van zijn verslaving, is het niet het beste voor de kinderen om omgang met hun vader te hebben. Het recht van de kinderen op een veilige en ongestoorde leefsituatie is van meer belang dan het recht van de vader om zijn kinderen regelmatig te zien. Wanneer de man afgekickt is, kon hij opnieuw een verzoek indienen tot omgang.