Ouderschapsplan echtscheiding

Wat is een ouderschapsplan?

echtscheiding ouderschapsplanHet ouderschapsplan is een verplichte regeling waaraan ouders die gaan scheiden zich moeten houden, als ze minderjarige kinderen hebben. Het is niet relevant of de ouders getrouwd zijn, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben. Alleen als ouders samenwonen, maar er geen gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen is, hoeft men geen ouderschapsplan op te stellen.

Wanneer een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is verplicht wanneer twee ouders van minderjarige kinderen gaan scheiden. Het ouderschapsplan moet worden opgenomen in het verzoekschrift van de echtscheiding.

Waaruit moet een ouderschapsplan bestaan?

Het ouderschapsplan moet voldoen aan een aantal zaken, zodat de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk wordt bevorderd en er geen problemen tussen beide ouders ontstaan over de opvoeding en de zorg van de kinderen. Is uw kind bijna meerderjarig? In dat geval kan worden volstaan met slechts een kort ouderschapsplan. Er zijn een aantal basisvoorwaarden waaraan het ouderschapsplan in ieder geval moet voldoen, wil het geldig zijn. Het ouderschapsplan moet regelen:

  • hoe de zorgtaken en ouderschapstaken tussen de ouders worden verdeeld;
  • de wijze waarop ouders elkaar op de hoogte stellen en raadplegen bij belangrijke zaken als schoolkeuze;
  • een omgangsregeling voor de kinderen of een co-ouderschap
  • informatie uitwisseling over de kinderen
  • de wensen van de kinderen moeten worden besproken, waarbij eventueel gebruik mag worden gemaakt van een advocaat of een mediator;
  • De kosten van de kinderen en de wijze waarop deze tussen ouders worden verdeeld moeten worden besproken. Indien aan de orde moet ook kinderalimentatie worden besproken.

Omgangsregeling kinderen

De omgangsregeling voor de kinderen die in het ouderschapsplan moet worden opgenomen is een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan. Als u er niet met uw ex-echtgenoot uit komt, dan moet de rechter een besluit nemen. De omgangsregeling geldt niet alleen voor de ouders van de minderjarige kinderen, maar ook voor de grootouders.

Voorbeeld ouderschapsplan afspraken

Hierboven is al duidelijk geworden waaraan een ouderschapsplan in ieder geval moet voldoen, maar dat betekent niet dat er niet meer afspraken kunnen worden gemaakt. Het is handig om een voorbeeld van andere afspraken die in het ouderschapsplan kunnen staan te hebben. Een voorbeeld van de afspraken die in het ouderschapsplan kunnen worden opgenomen kunt u hier vinden.