Ouderschapsplan voorbeeld afspraken

Als u een ouderschapsplan moet opstellen is het handig om een voorbeeld te hebben van afspraken die u kunt opnemen in het ouderschapsplan. Als u gaat scheiden van uw partner, moet u in het verzoekschrift tot echtscheiding een aantal zaken opnemen. Heeft u minderjarige kinderen, dan moet een ouderschapsplan worden opgenomen in het verzoekschrift. Wat een ouderschapsplan precies is kunt u hier vinden. Op deze pagina vindt u voorbeelden van afspraken die in een ouderschapsplan kunnen worden gemaakt. Een model van een ouderschapsplan kan niet worden gegeven, omdat een ouderschapsplan afhankelijk is van de specifieke situatie van de ouders en het kind.

Ouderschapsplan thuissituatie

In het ouderschapsplan moeten afspraken worden gemaakt over de thuissituatie. Denk aan de volgende afspraken:

 • Waar gaan de kinderen wonen?
 • Hoe wordt de tijd dat het kind bij de ouders aanwezig is verdeeld? Houdt er rekening mee dat beide ouders voldoende contact met het kind moeten behouden.
 • Zijn er afwijkingsmogelijkheden van het ouderschapsplan?
 • Waar gaan de huisdieren wonen?
 • Een omgangsregeling of een co-ouderschap

Ouderschapsplan huisregels

In het ouderschapsplan is het ook verstandig om een aantal huisregels op te (laten) nemen. Denk aan het volgende:

 • Over welke zaken moet gezamenlijk overleg plaatsvinden? Denk aan kapperbezoek, piercings en oorbellen en tatoeages.
 • Hoe wordt een conflict opgelost als beide ouders het niet met elkaar eens zijn?
 • Wordt er regelmatig overlegt tussen ouders?
 • Wordt het ouderschapsplan tussendoor geëvalueerd en/ of aangepast?

Ouderschapsplan vrijetijdsbesteding en hobby's van de kinderen

Ook voor de vrijetijdsbesteding en hobby's van de kinderen moeten afspraken worden gemaakt in het ouderschapsplan.

 • Waar gaat het kind sporten?
 • Waar gaat het kind andere buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld scouting uitoefenen?
 • Wie zorgt voor sportkleding en dergelijke zaken?
 • Worden de kosten voor sportkleding verdeeld?
 • Hoe reageert u als het kind wil stoppen met een activiteit?
 • Wat doet u als uw kind interesse heeft in een andere activiteit?

Ouderschapsplan medische zorg

Ook op het vlak van medische zorg moeten afspraken worden gemaakt in het ouderschapsplan. Voorbeelden van afspraken zijn:

 • Wie neemt besluiten over basiszaken als de tandarts of de huisarts?
 • Hoe wordt beslist over belangrijke medische aangelegenheden? Laat u uw kind bijvoorbeeld wel of niet opereren?
 • Hoe wordt de toediening van medicijnen geregeld tussen ouders?
 • Worden de kosten van medische behandelingen gedeeld?

Ouderschapsplan afspraken over school

Ook over zaken die te maken hebben met de school van het kind moeten afspraken worden gemaakt in het ouderschapsplan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Afspraken over hoe te beslissen naar welke school uw kind gaat
 • Wie is verantwoordelijk voor de keuze van schoolactiviteiten van het kind?
 • Hoe wordt school informatie uitgewisseld tussen ouders?
 • Hoe wordt eventuele huiswerkbegeleiding en/ of studiebegeleiding geregeld?
 • Gaan jullie beide naar ouderavonden?
 • Hoe begeleiden jullie het kind bij de keuze voor een vervolgopleiding?

Ouderschapsplan vakanties en feestdagen

Het is ook zeer verstandig om in het ouderschapsplan afspraken te maken over bijvoorbeeld vakanties en feestdagen. Denk aan de volgende voorbeelden:

 • Hoe verdeel je de vakanties?
 • Waar is het kind bij feestdagen, zoals oud en nieuw, kerst en sinterklaas?
 • Hoe wordt omgegaan met verjaardagen? Worden deze bij beide ouders gevierd?
 • Hoe wordt omgegaan met bijzondere vakanties als schoolkampen of bijvoorbeeld vakantie met de grootouders?

Ouderschapsplan afspraken over geldzaken

Uiteraard moeten geldzaken worden geregeld in het ouderschapsplan. Denk aan:

 • Kinderalimentatie
 • De verdeling van dagelijkse kosten
 • Studiekosten en kosten voor bijvoorbeeld schoolreisjes
 • Kosten voor sport en andere vrijetijdsbesteding van het kind
 • Zakgeld
 • Bij wie is het kind verzekerd?
 • Ziektekosten
 • Onvoorziene kosten

Ouderschapsplan overige afspraken

Er zijn ook andere afspraken die in het ouderschapsplan kunnen worden opgenomen die niet onder de vorige deelkopjes passen. Deze worden hieronder genoemd.

 • Hoe wordt omgegaan met verschillende opvoedingsstijlen?
 • Waar wonen de huisdieren?
 • Wat gebeurt er als een van de ouders gaat verhuizen?
 • Moeten de testamenten van ouders worden aangepast?
 • Blijft de achternaam van het kind het zelfde?
 • Hoe wordt het kind van de ene naar de andere ouder gebracht?
 • Mag het kind een ouder contacteren als hij op dat moment bij de andere ouder is?
 • Hoe wordt contact tussen andere familie en het kind geregeld?
 • Wie koopt (sport)kleding van het kind?
 • Wie regelt de aanvraag van belangrijke documenten als een identiteitskaart en een paspoort?