Samen scheiden

echtscheiding man vrouwEchtscheiding hoeft niet altijd het gevolg te zijn van verschrikkelijke ruzies, waardoor u elkaar niet meer normaal aan kunt kijken, laat staan met elkaar kunt communiceren. Soms komt u samen tot de conclusie dat het huwelijk gewoon niet meer verder kan gaan. Welke juridische procedure moet u volgen als u gezamenlijk tot de conclusie bent gekomen dat een echtscheiding de beste keuze is?

NB zie ook de procedure voor de aanvraag van een echtscheiding door één echtgenoot.

Gezamenlijke echtscheiding procedure bijna het zelfde als procedure één partner

Bij een gezamenlijke aanvraag tot echtscheiding wordt door beide echtgenoten gezamenlijk één verzoekschrift ingediend. De juridische procedure die moet worden gevolgd bij een gezamenlijke keuze om te gaan scheiden is verder bijna het zelfde als de procedure die gevolgd wordt indien door één partner een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Daarom is het verstandig om ook even te kijken naar de procedure die wordt gevolgd als één partner echtscheiding heeft aangevraagd.

Geen behandeling ter terechtzitting bij gezamenlijk verzoek echtscheiding

In tegenstelling tot bij het aanvragen van een echtscheiding door een individuele partner, wordt bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, de echtscheiding niet behandeld in een rechtszitting. Daarom zal de echtscheiding op gezamenlijk verzoek doorgaans soepeler verlopen en ook sneller, waardoor minder kosten hoeven te worden gemaakt voor bijvoorbeeld een echtscheiding advocaat.

Gezamenlijke regeling alimentatie en kosten en verzorging minderjarige kinderen

Het voordeel van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding kan zijn dat u met uw echtgenoot afspraken kunt maken over alimentatie en de kosten en verzorging van kinderen. De rechter kan deze dan geheel of gedeeltelijk opnemen in de echtscheidingsbeschikking, als hij vindt dat de afspraken aan de wet voldoen.