kinderalimentatie

Geen voorrang kinderalimentatie bij schuldsanering

De Hoge Raad heeft vandaag in het belang der wet bepaald dat het systematisch verhogen van het bij schuldsanering vrij te laten bedrag met een bedrag voor kinderalimentatie strijdig is met de schuldsaneringsregeling uit de Faillissementswet. Lees hier meer over kinderalimentatie.